Žádáme vlastníky o poskytnutí souhlasu s elektronickou komunikací spojenou s užíváním svých bytových a nebytových jednotek,

který naleznete v záložce " Ke stažení" - dokumenty a formuláře, z důvodu rušení poboček České pošty a úspory nákladů na poštovné pro SVJ.

 

VYÚČTOVÁNÍ služeb za rok 2023 bude možno též zasílat elektronicky (e-mailem).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMUJEME, ŽE OD 1. 1. 2023 BYLA V BUDOVĚ SBD CHEB ZRUŠENA POKLADNA.

_______________________________________________________________________________________________

 OD 1. 7. 2023 JIŽ NEBUDOU ZASÍLÁNY POUKÁZKY TYPU "A" NA ÚHRADU MĚSÍČNÍCH PŘEDPISŮ.

 ______________________________________________________________________________________________